Members

Name City Resi Clinc Mobile
Dr S Sahariah Hyderabad 040-23548748 040-23391463 9848031118
Dr.Somasekhar Hyderabad 040-23312614 9391384659
Dr.Ravi Raju Visakhapatnam 0891-2543459 040-2727272
Dr.K.V.Dhakshina Murthy 9848134206
Dr.Sree Bhushan Raju Hyderabad 040-24032826 9848492951
Dr.Rajashekara Chakravarthi Hyderabad 040-55763945 9391059322
Dr.Ravi Shankar Visakhapatnam 0891-2708090 9866202945
Dr.Ammanna Vijayawada 0866-2435664 0866-2435664 9848197499
Dr.M.V.Sai Krishna Vijayawada 0866-2439232 0866-6678884 9848148967
Dr.A.Srinivas. Gunturu 8632227000 8632228000 9849100144
Dr.Sanjay Maitra Hyderabad 9849420202
Dr.Krishnan Secundarabad 040-27895555 9848021301

SEE MORE: